pondelok 4. októbra 2010

Alkohol ako liek? Blbosť... alebo...
            Len máloktorá všeobecne obľúbená zábavka, akou je nesporne pitie alkoholu (....piva, vína, slivovice, hruškovice, kalvadosu, šampanského,.......), je spojená s toľkou neznalosťou a poverami. Samozrejme škodlivosť  nemierneho a/alebo návykového pitia je nesporná ale prepchávanie sa jedlom je rovnako škodlivé a nikto nevymýšľa spotrebnú daň na rožky ani záchytky pre obéznych. Odôvodnenie (jedno z množstva ospravedlnení štátu na vyťahovanie peňazí od občanov) spotrebnej dane na alkohol je, že zdravotná starostlivosť o alkoholikov je drahšia ako o bežného (hoci aj inak závislého) občana  - čo mimochodom tiež nie je pravda! Keď sa bežný smrteľník dozvie o konaní sa vedeckých konferencií kde odznel aj článok : „Úloha vína a alkoholu pri prevencii koronárnej artériovej choroby“ začne mať podozrenie, ktoré sa zmení na istotu ako náhle si prečíta článok na adrese: http://www.annals.org/content/146/1/10  , kde uverejnil  svoje výsledky na túto tému Ústav životného štýlu a zdravia Lekárskej fakulty Univerzity v Bostone.
Áno, je to skutočne pravda! Mnoho vedeckých výskumných prác po celom svete už potvrdilo to, čo naši predkovia už dávno vedeli. Alkohol nám môže napomôcť i k zdraviu, nielen k smrti. Samozrejme treba ho piť s mierou. Treba vedieť aké množstvo a aký druh alkoholu je nám prospešný, pre ten ktorý problém.Ako uviedli i pracovníci Slovenskej akadémie vied (SAV) v jednej zo svojich výskumných prác, mierne pitie alkoholických nápojov je súčasťou zdravého životného štýlu. V nasledujúcej časti článku uvádzame ich zistenia, ktoré získali vedeckou prácou a nie popíjaním v pracovnej dobe ako by sa mohlo zdať. Ich pozorovania ukazujú, že osoby s nízkym príjmom alkoholu majú v priemere nižší krvný tlak, ako abstinenti. Avšak u tých, ktorí vypijú za deň 3 (tri pivá, tri poldeci, tri deci vína) a viac alkoholických nápojov za deň sa krvný tlak zvyšuje v zmysle čím vyšší príjem alkoholu, tým vyšší krvný tlak. Príjem alkoholu v nízkych dávkach však priaznivo ovplyvňuje aj hladinu „dobrého“ HDL cholesterolu, zhlukovanie krvných doštičiek a má aj antioxidačný účinok. Naproti tomu vyšší príjem alkoholu je spojený nielen s hypertenziou, ale aj s vyšším rizikom vzniku mozgovej porážky, určitých druhov rakoviny, chorôb pečene a zažívacieho traktu, násilnej smrti a i. pravda popri občasnej eufórii a nepríjemnej opici.

Najčastejšie uvádzané pozitívne vplyvy alkoholu na ľudský organizmus:

v     znižuje výskyt srdcovo-cievnych ochorení, ale aj cievne mozgové príhody,
v     znižuje riziko trombóz tým, že znižuje zrážanlivosť krvi,
v     znižuje výskyt infarktu,
v     zvyšuje sa hladina dobrého cholesterolu,
v     pôsobí ako antioxidant

Čo to je nízky a čo vysoký príjem alkoholu?

Každý odborník vo svojej vedeckej práci uvádza inú hranicu objemu alkoholických nápojov, ktorý nám napomáha ku zdraviu. Niektorý to udávajú v hodnotách na deň, niektorý na týždeň, iný zasa na kilogram hmotnosti. Názory sa líšia a napokon aj mi konzumenti sme rôzny. Vo väčšine materiálov odborníci uvádzajú „mieru zdravého pitia“ do troch pohárikov za deň. Je potrebné i brať do úvahy druh alkoholu. Ale podľa niektorých autorov zasa druh alkoholu vôbec nezaváži, je jedno aký alkohol užijete, mal by na Vaše telo zapôsobiť rovnako, ide skôr o množstvo.

Ako návod na „zdravé pitie“ uvádzame množstvá, ktoré odporúčajú slovenskí akademici zo SAV. Hranicou pre mužov sú 2 nápoje so štandardným obsahom alkoholu za deň a 1 nápoj pre ženy. Pričom obsah alkoholu je pre jeden štandardný nápoj 14g etanolu. 2 nápoje so štandardným obsahom alkoholu zodpovedajú cca 700 ml piva alebo 300 ml vína alebo 60 ml destilátu za deň. Je dôležité zdôrazniť slovko "alebo". Je možné aj nápoje kombinovať, ale tak, aby obsah alkoholu nepresiahol odporúčané hodnoty (napr. 300 ml piva a l50 ml vína za deň),
Pán Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., vedúci Katedry kardiológie a angiológie SZU sa v roku 2005 zúčastnil medzinárodného kongresu v Istanbule na základe ktorého vo svojom článku „Alkohol pri prevencii koronárnej artériovej choroby“ v časopise Cardiol z roku 2006 píše o záveroch, ktoré mu vyplynuli z kongresu, ktorého sa zúčastnil:
  1. mierne pitie alkoholu ako súčasť zdravej stravy  a zdravého životného štýlu  patrí medzi preventívne opatrenia, a to najmä primárne,
  2. ochranný účinok mierneho konzumovania alkoholu pred koronárnu artériovú chorobu je na základe vedecky overených poznatkov nespochybniteľný, a preto by lekári spolu so štátnymi a spoločenskými organizáciami mali šíriť pravdu o vzájomných vzťahoch medzi zdravím a alkoholom.

Na záver však musíme naše počiatočné tvrdenie, že alkohol je rovnako prospešný pre každého z nás z časti vyvrátiť. Jeho pitie nemôžeme odporučiť každému. Samozrejme ako v každom prípade existujú isté výnimky, ktorým alkohol neprospieva. Takýmito sú napr. bývalí alkoholici, tehotné ženy, ale napr. i niektoré náboženské skupiny u ktorých je prísny zákaz pitia alkoholických nápojov, alebo mnohé ďalšie dôvody.Nezabudnite, alkohol je síce liekom, ale iba v malom množstve – tak ako napokon každý lik!  A tiež tu platí ako u liekov: pre moje zdravie len to najlepšie! Inak Vám môže ohroziť to čo sme do svojho vienka dostali a to dar života.

NA ZDRAVIE!

Juraj Borgula

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára